0

ร่วมงานกับเรามีระบบสนับสนุนที่ดี
o ทำงานช่วยเหลือกันเป็นทีม
o มีฐานลูกค้าให้ตาม
o มีบูธงาน Event
o มีการสอนทำการตลาด
o การฝึกอบรม
o ได้รับโปรโมทสู่ผู้บริหาร
 
รายได้ไม่จำกัด
o คอมมิชชั่น เดือนละ 3-4 ครั้ง
o จ่ายโบนัส ทุก 3 เดือน
o มีระบบเงินเดือน หากทำงานมากกว่า 2 ปี
o โบนัสความยั่งยืนและต่ออายุ
o ค่าบริหารทีมงานตามตำแหน่ง
 
สวัสดิการเพิ่มเติม
o รักษาพยาบาล และประกันชีวิต
o รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
o งานมอบรางวัล งานเลี้ยง คุณวุฒิ
o รางวัลพิเศษอื่นๆ
 

รับรายละเอียดแผนประกัน

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด
แบบประกัน
อายุ
เพศ
จังหวัด
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
ID line
เด็กเคยป่วยเป็น RSV หรือไม่?
*
Security Code 
สมัครตัวแทน
o ชาย-หญิง อายุ 20-45 ปี
o ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
o ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
o มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี
o สุจริต รักงานบริการ
o ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลาย หรือเคยมีประวัติอาชญกรรม
o หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิการณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารสมัครตัวแทน
o รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ
o สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
o สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
o สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด
o ผู้ค้ำประกัน : สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)