0

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โตเกียวมารีน บริษัทประกันภัยแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2422 มีการเติบโตตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของการประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต โตเกียวมารีนมีการดำเนินธุรกิจใน 45 ประเทศ และเรายังคงขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เราจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตที่มีความหลากหลายและมีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดในโลก วันนี้ ในฐานะกลุ่มบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ มีนาคม 2562) และมีพนักงานกว่า 40,000 คน โตเกียวมารีนพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับคุณเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน
 
กรมธรรม์หลากหลายครบทุกเป้าหมายทางการเงิน
  •  โตเกียวมารีน ประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่ทุกช่วงวัย
  •  ประกันชีวิตประเภทสามัญ: เพื่อกองทุนการศึกษาบุตร, กองทุนมรดก, การสะสมทรัพย์, การวางแผนภาษี, เงินบำนาญ เกษียณอายุ
  •  ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม : เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างหรือสมาชิกขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  •  สัญญาเพิ่มเติม : สุขภาพ, อุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลรายวัน, คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย, ทุพพลภาพและโรคร้ายแรง ฯลฯ 
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงสามารถสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกรมธรรม์  และการบริการ ซึ่งดีที่สุดที่จะมอบให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง