0

เกี่ยวกับเรา
IN SURE GROUP คือ กลุ่มตัวแทนจากหลากหลายบริษัท ที่ร่วมกันนำเสนอแผนประกัน ให้ตรงความต้องการของลูกค้า

ประสบการณ์ทำงานกว่า 8 ปี ในวงการประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ทำให้เรามีความชำนาญในการนำเสนอแผนประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
การนำเสนอที่ไม่ใช่การยัดเยียด หรือการตื้อขอยอด แต่เป็นการนำเสนอที่เป็นการเสนอจริงๆ อะไรได้ก็คือได้ อะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้ เราพร้อมให้บริการตั้งแต่การเริ่มต้น ดูแลจดกว่าลูกค้าจะสิ้นสุดสัญญา
หากคุณต้องการที่ปรึกษาเรื่องประกันชีวิตและสุขภาพ เรา คือหนึ่งในผู้ที่พร้อมดูแลคุณ และ ครอบครัว
 
กรมธรรม์หลากหลายครบทุกเป้าหมายทางการเงิน
  •  เรา มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่ทุกช่วงวัย
  •  ประกันชีวิตประเภทสามัญ: เพื่อกองทุนการศึกษาบุตร, กองทุนมรดก, การสะสมทรัพย์, การวางแผนภาษี, เงินบำนาญ เกษียณอายุ
  •  ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม : เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างหรือสมาชิกขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  •  สัญญาเพิ่มเติม : สุขภาพ, อุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลรายวัน, คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย, ทุพพลภาพและโรคร้ายแรง ฯลฯ 
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงสามารถสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกรมธรรม์  และการบริการ ซึ่งดีที่สุดที่จะมอบให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง