0

โรงพยาบาลในเครือ 

รายชื่อ โรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้

 

กรุงเทพและปริมณฑล
1. กรุงเทพ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
2. กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
3. กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
4. กรุงเทพ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
5. กรุงเทพ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2
6. กรุงเทพ โรงพยาบาลคามิลเลียน
7. กรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี 1
8. กรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี 2
9. กรุงเทพ โรงพยาบาลนครธน
10. กรุงเทพ โรงพยาบาลนวมินทร์
11. กรุงเทพ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
12. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
13. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางปะกอก 8
14. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางมด
16. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางโพ
17. กรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
18. กรุงเทพ โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
19. กรุงเทพ โรงพยาบาลปิยะเวท
20. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 1
21. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 2
22. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 3
23. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
24. กรุงเทพ โรงพยาบาลพระรามเก้า
25. กรุงเทพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
26. กรุงเทพ โรงพยาบาลมิชชั่น
27. กรุงเทพ โรงพยาบาลมเหสักข์
28. กรุงเทพ โรงพยาบาลยันฮี
29. กรุงเทพ โรงพยาบาลรามคำแหง
30. กรุงเทพ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
31. กรุงเทพ โรงพยาบาลลาดพร้าว
32. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
33. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล หนองแขม
34. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ
35. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี
36. กรุงเทพ โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
37. กรุงเทพ โรงพยาบาลศิครินทร์
38. กรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช
39. กรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
40. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
41. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
42. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
43. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์
44. กรุงเทพ โรงพยาบาลสายไหม
45. กรุงเทพ โรงพยาบาลสินแพทย์
46. กรุงเทพ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
47. กรุงเทพ โรงพยาบาลสุขุมวิท
48. กรุงเทพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
49. กรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
50. กรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น


51. กรุงเทพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
52. กรุงเทพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
53. กรุงเทพ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
54. กรุงเทพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
55. กรุงเทพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
56. กรุงเทพ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
57. กรุงเทพ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4
58. กรุงเทพ โรงพยาบาลเพชรเวช
59. กรุงเทพ โรงพยาบาลเวชธานี
60. กรุงเทพ โรงพยาบาลเสรีรักษ์
61. กรุงเทพ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
62. กรุงเทพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
63. นครปฐม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
64. นครปฐม โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
65. นครปฐม โรงพยาบาลเทพากร
66. นนทบุรี สมิติเวชรัตนาธิเบศร์คลินิกเวชกรรม
67. นนทบุรี โรงพยาบาลกรุงไทย
68. นนทบุรี โรงพยาบาลนนทเวช
69. นนทบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
70. นนทบุรี โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
71. ปทุมธานี โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
72. ปทุมธานี โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
73. ปทุมธานี โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
74. ปทุมธานี โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
75. ปทุมธานี โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
76. ปทุมธานี โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
77. ปทุมธานี โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
78. พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลราชธานี
79. พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
80. พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
81. สมุทรปราการ สมิติเวชสุวรรณภูมิคลินิกเวชกรรม
82. สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)
83. สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว)
84. สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางนา 5
85. สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3
86. สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
87. สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล
88. สมุทรปราการ โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ
89. สมุทรปราการ โรงพยาบาลสำโรง
90. สมุทรปราการ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
91. สมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
92. สมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
93. สมุทรปราการ โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ
94. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 1
95. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 2
96. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 3
97. สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
98. สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
99. สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร
100. สมุทรสาคร โรงพยาบาลเอกชัย
101. สมุทรสงคราม โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง


ภาคกลาง
1. กาญจนบุรี โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
2. กาญจนบุรี โรงพยาบาลธนกาญจน์
3. กำแพงเพชร โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
4. ตาก โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
5. ตาก โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
6. นครนายก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
7. นครสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ
8. นครสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2
9. นครสวรรค์ โรงพยาบาลร่มฉัตร
10. นครสวรรค์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์
11. พิจิตร โรงพยาบาลสหเวช
12. เพชรบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
13. เพชรบุรี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
14. เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรรัตน์
15. พิษณุโลก โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
16. พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช
17. พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล
18. พิษณุโลก โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
19. ราชบุรี โรงพยาบาลซานคามิลโล
20. ราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช
21. ลพบุรี โรงพยาบาลเบญจรมย์
22. ลพบุรี โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
23. สุโขทัย โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
24. สิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
25. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง
26. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์
27. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณ
28. สระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
29. อ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 


ภาคอีสาน
1. กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลธีรวัฒน์
2. ขอนแก่น โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
3. ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม
4. ขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์
5. ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
6. นครราชสีมา โรงพยาบาล ป.แพทย์
7. นครราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
8. นครราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
9. นครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
10. บุรีรัมย์ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์
11. มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
12. มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
13. ยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
14. ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลจุรีเวช
15. ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี
16. เลย โรงพยาบาลเมืองเลยราม
17. ศรีสะเกษ โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ
18. สกลนคร โรงพยาบาลรักษ์สกล
19. หนองคาย โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา
20. หนองบัวลำภู โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
21. อุดรธานี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
22. อุดรธานี โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา
23. อุดรธานี โรงพยาบาลเอกอุดร
24. อุบลราชธานี โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี
25. อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์
26. อุบลราชธานี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี


ภาคใต้
1. กระบี่ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2. ชุมพร โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร
3. ชุมพร โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
4. ตรัง โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
5. ตรัง โรงพยาบาลราชดำเนิน
6. ตรัง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
7. นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครคริสเตียน
8. นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครพัฒน์
9. นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครินทร์
10. ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
11. ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
12. ภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
13. ภูเก็ต โรงพยาบาลดีบุก
14. ภูเก็ต โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
15. ภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์
16. ยะลา โรงพยาบาลสิโรรส
17. สงขลา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
18. สงขลา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
19. สงขลา โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
20. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ
21. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลบ้านดอน อินเตอร์เนชั่นแนล
22. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
23. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล


ภาคตะวันออก
1. จันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
2. จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า
3. จันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวช
4. ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 (บางปะกง)
5. ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา
6. ชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
7. ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี
8. ชลบุรี โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน
9. ชลบุรี โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
10. ชลบุรี โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
11. ชลบุรี โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
12. ชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
13. ชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
14. ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล
15. ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล 2
16. ตราด โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
17. ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
18. ระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง


ภาคเหนือ
1. เชียงราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
2. เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
3. เชียงราย โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย
4. เชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. เชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
6. เชียงใหม่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
7. เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา
8. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
9. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1
10. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์


11. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเทพปัญญา
13. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเทพปัญญา 2
14. เชียงใหม่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
15. พะเยา โรงพยาบาลพะเยาราม
16. แพร่ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
17. แพร่ โรงพยาบาลแพร่ราม
18. ลำปาง โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
19. ลำพูน โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรีย