0

ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด
แบบประกัน
อายุ
เพศ
จังหวัด
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
ID line
ท่านเคยป่วยเป็น RSV หรือไม่?
*
Security Code


 
ดูแลความคุ้มครองสุขภาพ ให้ลูกรักของคุณ ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย โตเกียว กู๊ด เฮลธ์

o ค่าห้อง 2,000-25,000 บาทต่อวัน รองรับการเติมโตด้านการบริการการรักษาในอนาคต
o หมดกังวลค่ารักษาส่วนเกิน ไม่ว่าโรคนั้นจะแพงแค่ไหนก็เอาอยู่ ครอบคลุมโรคร้ายแรง มะเร็ง ไต หัวใจ ได้หมด
o คุ้มครองผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ โรคทั่วไป การรักษาต่อเนื่อง  ครอบคลุม ค่ากายภาพบำบัด ค่าเวชภัณฑ์ 1 2 3 และอื่นๆ
o เบี้ยประกันถูก !! ถ้าใช้สิทธิ์ ตรวจสุขภาพ เหมือนได้ส่วนลดเบี้ยประกัน
o ไม่ต้องบังคับซื้อพ่วง สมัครได้เลย

เพราะลูก คือ ดวงใจ เราจึงใส่ใจในรายละเอียด เพื่อลูกของคุณ


แผนความคุ้มครองสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย กู๊ด เฮลธ์ โดย บมจ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. สัญญาหลัก โตเกียว ซิมเพิล ไลฟ์ ( ตลอดชีพ 90/20 )
ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หรือ รับเงินคืน เมื่ออยู่ครบสัญญา
150,000 150,000 150,000
 ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์ ค่าห้อง 2,000 ค่าห้อง 6,000 ค่าห้อง 12,000
2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,000 3,000 6,000
2.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
2.4 ค่ายากลับบ้านหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อครั้ง)เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
3. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.1 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสม่า กายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้ รวมถึงค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย เป็นต้น จ่ายตามจริง
3.2 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง
3.3 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด จ่ายตามจริง
3.4 ค่าแพทย์วิสัญญี จ่ายตามจริง
4. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
4.1 ค่าผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
4.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน ก่อนเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
4.3 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 31 วัน หลังออกจากรพ.ในฐานนะผู้ป่วยใน เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
4.4 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
4.5 ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
4.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และ ค่ารังสีวิทยา สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย
ก. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์  500,000 3,000,000 30,000,000
ข. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง**ซึ่งรวมผลประโยชน์ตามการจ่ายจริงสูงสุดในกรณีการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่มิใช่โรคร้ายแรงในข้อ ก. (ถ้ามี)) 1,000,000 6,000,000 60,000,000

 

หมายเหตุ

o ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
o เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อยไขในกรมธรรม์
o ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
o อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่ม-ลด ตามอายุ และ ขั้นอาชีพ
o รับประกันภัยโดย บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ข้อยกเว้นสำคัญ
o การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
o สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
   เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
o โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
o การทำร้ายตัวเอง หรือการพยายามฆ่าตัวตาย
o โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
o โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์
  

ติดต่อตัวแทน

ตัวแทนทุกท่านของทีมงานเราเป็นตัวแทนเต็มเวลา ผ่านการฝึกอบรมของบริษัท และมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี
จึงพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน ตลอด 24 ชม.

ธัญนิชา  กุลธรรม
(ปุ๋ม)

ใบอนุญาต: 6501008389

โทร.063-945-6493

ภาสกร เอี่ยมมี
(กร)

ใบอนุญาต: 6301053164

โทร.061-742-6414